Loader

За нас

Арх. Владимир Рачев

Арх. Владимир Рачев е основател на “Студио Рачеви”. Роден е на 7 октомври 1955 г. във Варна. Завършва II математическа гимназия в родния си град, а след това и Висшия институт по архитектура и строителство в София. По време на над 30 годишната си практика преминава през няколко етапа, всеки от които има своята роля в професионалното му развитие – проектант в Институт по корабостроене гр. Варна, интензивна дейност като проектант и инспектор за Североизточна България в Националния институт за паметниците на културата, архитект с дългогодишна свободна практика довела до реализирането на жилищни, обществени, хотелски, промишлени сгради, градоустройствени решения и др.

От 2011г. след конкурс е назначен на длъжност Инспектор по Опазване на недвижимото културно наследство за Североизточен регион на планиране. Оттогава не упражнява проектанска дейност, но остава в колектива като консултант с ценен и богат опит.

От 2016г. преподава във ВСУ „Черноризец Храбър”- Магистърска програма по Опазване на културното наследство.

Арх. Васка Рачева

Арх. Васка Рачева завършва с отличие техникум “Никола Вапцаров”, Смолян със специалност сградостроителство и получава диплома за архитект от Висш Институт по Архитектура и Строителство, София през 1980 г. Тя е автор на разработки за жилищни и обществени сгради в няколко български града, както и на множество интериорни проекти от различен мащаб.

Има богат опит в работата с недвижими културни ценности, сред които – Катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методи”- гр. Бургас, Художествена галерия – Силистра, Католическа църква „Непорочно зачатие на Св.Дева Мария – Варна, Хотел „Сплендид- Варна, „Малкият дворец”в Морска градина Варна /сега частен дом/ и други.

Участвала като проектант по част КИН в градоустройствени разработки.

Арх. Ирина Рачева

Арх. Ирина Рачева завършва ПГПЧЕ “Йоан Екзарх” Варна с профилирано изучаване на немски език. Архитектурната си диплома получава с отличие във ВСУ “Черноризец Храбър” Варна през 2011 г. През 2016г. завършва Магистърска програма по Опазване на културното наследство в същия университет.

Още като студентка започва работа в екипа на „Студио Рачеви” и натрупва опит в градоустройствени разработки /ПУП, РУП, ОУП/, жилищна и обществена архитектура, промишлена архитектура и Опазването на културното наследство.

Има участия в конференции и форуми по Опазването на културното наследство, член на Консултативен съвет по Опазването на културното наследство към Кмета на Община Варна.