Loader

Услуги

Прединвестиционни проучвания
Прединвестиционни проучвания
Градоустройствени проекти
Градоустройствени проекти
inesticionen-proekt
Инвестиционни проекти
Планове за благоустрояване
Планове за благоустрояване
Интериорни проекти
Интериорни проекти – проектиране и изпълнение
Макети
Макети
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
teritory-organization
Териториално-устройствена защита на недвижими културни ценности. Застроителни регулационни планове, Планове за охрана и управление
restavracia
Архитектурни проекти за адаптация, реставрация и консервация на архитектурно-строителни НКЦ
arheologia
проекти за експониране, социализация, реставрация и консервация на археологически НКЦ
identificirane
Идентифициране и регистриране на НКЦ
НАГРАДИ

EUROPEAN PROPERTY AWARD – 2011

НАГРАДА НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2013

НАГРАДА НА БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРНА КАМАРА – 2013