Loader

Забравените архиви на Варна

Забравените архиви на Варна

В началото на 2015г. екипът на „Студио Рачеви” извърши предложение за актуализация на списъка с единични НКЦ на територията на град Варна. Резултатът е 43GB, разнородна по вид и датировка информация – архивни документи, чертежи, заснемания, ситуационни скици и актуална фото-документация, отнасящи се за най-красивите и стойностни сгради в града ни. Всички материали бяха предадени обработени, систематизирани и пригодени за удобна работа на администрацията.

Най-ценното за нас от всички дейности по разработката, бе проучването на Архива на Община Варна. Противно на всички очаквания и на първоначалните уверения на общинската администрация, че почти  нищо не е останало, установихме наличието на стотици, дори и хиляди чертежи и строителни книжа от периода 1899г.-1944г. Между тях са и уникалните творби на големи майстори като арх. Антон Франгя, арх. Никола Лазаров, арх. Стефан Венедикт Попов, арх. Дабко Дабков и много други.

В настоящата статия е показана съвсем малка част от богатството на архива – две вече съборени сгради и неосъщественият проект за морски бани на арх. Ангел Леонкев. Въпреки, че явно никой от общинската администрация не го осъзнава, този архив представлява документално културно наследство с много висока културна, историческа, дори икономическа стойност. Налични са не само оригинални архитектурни проекти, но и заявления за строителство, строителни книжа /количествени сметки, тръжни документи и др./, строителни билети /разрешение за строителство/ и кореспонденция.

Физическото състояние на чертежите и документалния архив е изключително лошо, дори аварийно. Те се помещават в хранилището на сградата на Община Варна или така нареченото „долу”. Чертежите и документите се държат в 80-90 годишни картонени папки, които са препълнени до пръсване. Подредбата и систематизирането са осъществени чрез груби надписи, със син химически молив, върху фините ароматизирани платна и разпадащата се стара хартия. В повечето от папките чертежите дори не са сгънати, а са придобили формата на хармоника. За някои от тях това е било пагубно и те вече са на десетки парчета.

Поради начина на картотекиране на сградите по онова време, днес е невъзможно те да бъдат издирени по актуални към днешна дата административни или кадастрални данни. В повечето случаи отговорът на общинската администрация е, че е невъзможно намирането на конкретен проект и това е причината те да стоят в хранилището с десетилетия и да тънат в забрава.

Вече е крайно належаща нуждата от осигуряване на адекватно съхранение и реставриране на повредените материали. Ако тези мерки не се вземат, то уникалните архиви на историческото и художествено минало на града ни са обречени.

Снимки: Личен архив