Loader

Author: Arh

  Интереса към недвижимото културно наследство в нашата страна, нараства с всяка година и като че ли скоростта на това нарастване се увеличава. В борбата по опазването му, се включват все повече и все по-разнообразни кръгове и структури на гражданското общество, като всички претендират за обективност, осведоменост и окончателност на преценките си. Без да претендирам за изчерпателност, мисля че е крайно време, дискусията за опазване на културното наследство, трябва да излезе от рамките на вторачване в поредния скандален случай и да се...