Loader

Author: Arh

  Интереса към недвижимото културно наследство в нашата страна, нараства с всяка година и като че ли скоростта на това нарастване се увеличава. В борбата по опазването му, се включват все повече и все по-разнообразни кръгове и структури на гражданското общество, като всички претендират за обективност, осведоменост и окончателност на преценките си. Без да претендирам за изчерпателност, мисля че е крайно време, дискусията за опазване на културното наследство, трябва да излезе от рамките на вторачване в поредния скандален случай и да се...

На 27.05.2016г. във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе защита на дипломни проекти на студенти от Магистърска програма „Опазване на културното наследство”. Комисията бе в състав: проф. д-р инж. Стефан Терзиев – Представител на ректорското ръководство чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев – Декан на Архитектурен факултет доц. д-р арх. Красимира Вачева – Научен ръководител на магистърската програма арх. Владимир Рачев – Директор на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство за Североизточен район доц. д-р арх. Росен Савов – преподавател в магистърската програма Бяха разгледани четири дипломни проекта, като най-високо...