Loader

Архитектурно наследство

  Интереса към недвижимото културно наследство в нашата страна, нараства с всяка година и като че ли скоростта на това нарастване се увеличава. В борбата по опазването му, се включват все повече и все по-разнообразни кръгове и структури на гражданското общество, като всички претендират за обективност, осведоменост и окончателност на преценките си. Без да претендирам за изчерпателност, мисля че е крайно време, дискусията за опазване на културното наследство, трябва да излезе от рамките на вторачване в поредния скандален случай и да се...

В центъра на Варна, непосредствено до седалището на Oбластна управа се намира едно истинско бижу. Това е сградата на някогашната „Софийска банка”. Архитектурният шедьовър е проектиран от известния варненски арх. Дабко Дабков през 1922г. Сградата е част от емблематичния силует по ул.Преслав, който е бил лице на града ни още в края на XIX и началото на XX век. Архитектурния облик е допълнен от  уникалната скулптурна украса на един от най-изявените български скулптури - Кирил Шиваров. Тя обаче има пагубна съдба....

В началото на 2015г. екипът на „Студио Рачеви” извърши предложение за актуализация на списъка с единични НКЦ на територията на град Варна. Резултатът е 43GB, разнородна по вид и датировка информация – архивни документи, чертежи, заснемания, ситуационни скици и актуална фото-документация, отнасящи се за най-красивите и стойностни сгради в града ни. Всички материали бяха предадени обработени, систематизирани и пригодени за удобна работа на администрацията. Най-ценното за нас от всички дейности по разработката, бе проучването на Архива на Община Варна. Противно на...

На 27.05.2016г. във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе защита на дипломни проекти на студенти от Магистърска програма „Опазване на културното наследство”. Комисията бе в състав: проф. д-р инж. Стефан Терзиев – Представител на ректорското ръководство чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев – Декан на Архитектурен факултет доц. д-р арх. Красимира Вачева – Научен ръководител на магистърската програма арх. Владимир Рачев – Директор на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство за Североизточен район доц. д-р арх. Росен Савов – преподавател в магистърската програма Бяха разгледани четири дипломни проекта, като най-високо...