Loader

Еднофамилна жилищна сграда – м. „Траката”, Варна

Сградата е с РЗП 700кв.м. Парцелът е с площ 3дка, като в него се запазват характерните многогодишни дъбови дървета и постройката се съобразява изцяло с естествената топография и наличната растителност.

Обектът се състои от две сgради – стопанска и жилищна.

Двуетажната жилищна сграда се намира в източната част на имота. На първия етаж, се намират основните помещения от жилищните и помощни помещения на собственика, а на втория – два малки апартамента за децата на семейството и помещение за гости.

Стопанската сграда се намира в западната част на имота. Тя също е на два етажа, като на първия се намират стопански, складови и инсталационни помещения, а на втория – гараж за три автомобила и помещения за прислугата. Двете сгради, са свързани с пергола.

Основният пешеходен подход е от север.

Фасадите да сградите са облечени с окачени, дишащи, керамични облицовки с различен растер на отделните елементи на обемната композиция.

Category
Жилищни сгради
Tags
architecture, house, residential