Loader

Конкурсен проект за Комплекс „Форос” – кв. Крайморие, Бургас

Екипът има за цел да създаде градска среда, в която да има съвременни интерпретации на различни архитектурни стилове, с минимални корекции на влезлия в сила ПУП – ПРЗ.

Решението е основано на три естествени центъра: „Централен” площад, „Приморски” площад и „Църковен” площад .

Около площад „Централен”, са групирани важните търговски обекти, управата на територията  и хотела. На север от площад „Приморски” е развит логистичен център, включващ морска гара, автогара, център за таксита, наем на велосипеди. „ Централния” и „Приморския” площади са свързани пешеходната ул.”Търговска”, чието име идва от функцията и. Източното и застрояване се състои от дълги търговски фроронтове с цезури на изток, към морския изглед, които в Созопол наричат „римни”. Площад „Църковен”  се намира на най-високата точка на територията. Свързан е пешеходно с площад „Централен”.

Предложението, с тангиращи пътното платно и пешеходните площи зелени ивици, позволява по-голямо количество едроразмерна растителност, и намалява напречния профил на 22м. Решението е популярно за случая, защото подобрява засенчването, аерацията, както и защитата на прилежащите зони от газове и шум.

Category
Конкурсни разработки
Tags
urban planning