Loader

Конкурсен проект за Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна

Предложеното решение се отнася с пълно уважение към традициите на вече структурираната градоустройствена среда. Новата обемно-пространствено структура, утвърждава доминацията на сградата на община Варна. Функционално сградата е разделена условно на „пирамида на съхраненото познание” (хранилището с общ режим) и „пирамида на ползване на познанието” (читални), развити успоредно във височина, с преки хоризонтални връзки между тях. Между двете основни групи, естествено застава смесена зона с места за четене и стелажи със свободен достъп. Този принцип осигурява естествено подреждане на фондовете във връзка със степента на интерес.

Конкурсното предложение е разработено съвместно в екип с изключително креативни млади професионалисти – арх.Христина Николова, арх.Мария Стойкова и арх.Дарина Стойкова.

Category
Конкурсни разработки
Tags
architecture, competition, library