Loader

ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ на БМФ – бул.”Приморски” №1, Варна

Съгласно влезлия в сила ОУП на гр. Варна, квартала се намира в зона „Устройствена зона на стария градски център” – Ц2, с показатели: Плътност на застрояване – до 60 до 80%, Кинт – 3,5 до 5, Минимална озеленена площ – 30 до 20%, без ограничение на височината на застрояване.

Разработваната зона се намира в Археологически резерват „Одесос” и  зона с голяма наситеност на обекти на културното наследство.

 

Category
Градоустройствени разработки
Tags
architecture, cultural heritage, Site plan, urban planning, Varna