Loader

Фасадна реставрация на Морски бани – Морска градина, Варна

Предмет на настоящата разработка е главната фасада на централни морски бани, които гледат към НКЦ на градинското и парково изкуство „Централно ядро на Морската градина“.

Разработеният фрагмент включва входове към летни заведения, които не са подчертани композиционно или естетически. Информация за функцията дават съвременните табели, които нямат връзка с естетиката на фасадата, както и помежду си.

В проекта е разработена частта на входните пространства, като е подчертана с по богата композиция и орнамнтална украса. Потърсено е запазване на стиловата характеристика на геометричния сецесион на оригиналната сграда. Предвид изпълнената вече фасадна реставрация на централното тяло,  настоящия проект, се явява негово продължение, следвайки същия принципен подход.  Потърсено е обогатяване на орнаментиката, запазвайки синтаксиса на оригиналния архитектурен език.

Фасадите са третирани с гладка мазилка, с цокълна част от полиран светъл варовик. Дограмата е дървена, изпълнена по оригиналния образец. Цветовата гама и конкретните цветове са указани в цветното решение.

Category
Културно наследство
Tags
architecture, cultural heritage, heritage, preservation, restaurant, restoration, sea, sea terrace