Loader

arhitecture Tag

В центъра на Варна, непосредствено до седалището на Oбластна управа се намира едно истинско бижу. Това е сградата на някогашната „Софийска банка”. Архитектурният шедьовър е проектиран от известния варненски арх. Дабко Дабков през 1922г. Сградата е част от емблематичния силует по ул.Преслав, който е бил лице на града ни още в края на XIX и началото на XX век. Архитектурния облик е допълнен от  уникалната скулптурна украса на един от най-изявените български скулптури - Кирил Шиваров. Тя обаче има пагубна съдба....

На 27.05.2016г. във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе защита на дипломни проекти на студенти от Магистърска програма „Опазване на културното наследство”. Комисията бе в състав: проф. д-р инж. Стефан Терзиев – Представител на ректорското ръководство чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев – Декан на Архитектурен факултет доц. д-р арх. Красимира Вачева – Научен ръководител на магистърската програма арх. Владимир Рачев – Директор на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство за Североизточен район доц. д-р арх. Росен Савов – преподавател в магистърската програма Бяха разгледани четири дипломни проекта, като най-високо...